INSTRUKCJA WYKONYWANIA BADAŃ FibroScan®

procedura AntyCOVID-19*

 1. Procedura postępowania w trakcie rejestracji pacjentów
  • Personel - maseczka chirurgiczna
  • Przemieszczanie się pacjentów – bezkontaktowe z zachowaniem odstępów czasowych pomiędzy pacjentami
 2. Procedura postępowania do przygotowania stanowiska przed badaniem
  1. Operator:
   • dezynfekcja rąk
   • nałożenie rękawiczek jednorazowych
   • nałożenie przyłbicy
   • maska FFP-2/3
   • fartuch foliowany
  1. Stanowisko do badania:
   • dezynfekcja kozetki
   • rozłożenie jednorazowego prześcieradła na kozetce
   • dezynfekcja butelki z żelem USG
   • dezynfekcja głowic pomiarowych
   • dezynfekcja aparatu (ekran dotykowy)
   • dezynfekcja drukarki (obudowa)
   • zmiana rękawiczek jednorazowych
 3. Procedura postępowania w trakcie badania
  1. Pacjent:
   • dezynfekcja rąk przed badaniem
   • pozostaje w masce chirurgicznej
   • w trakcie badania głowa pacjenta odchylona lekko w lewą stronę
 4. Procedura postępowania po zakończeniu badania
  • wydruk wyników badania na drukarce
  • wydanie pacjentowi wydruku wyniku
  • uporządkowanie stanowiska po badaniu (zużyte ręczniki papierowe, prześcieradło jednorazowe, rękawiczki jednorazowe)
  • zmiana rękawiczek jednorazowych i dezynfekcja rąk
  • pkt. 2a i 2b

* Instrukcja przygotowana pod merytorycznym nadzorem prof. dr. hab. Roberta Flisiaka

Informacje w pdf

Produkty do dezynfekcji głowic pomiarowych aparatu FibroScan® zalecane przez producenta

 • Aniospray Quick
 • Cleanisept Wipes
 • Clinell Sporicidal Wipes
 • Clinell Universal Sanitising Wipes
 • Lysol Advanced Disinfecting Wipes (DIN: 02417979)
 • Meliseptol Foam Pure (DIN: 02431653)
 • Meliseptol Wipes (DIN: 02431661)
 • Mikrobac Tissues
 • Mikrozid Sensitive Wipes
 • PDI Sani-Cloth AF3 (DIN: 02470764)
 • PDI Sani-Cloth HB
 • PI-Spray II
 • Protex ULTRA
 • Sono Ultrasound Wipes
 • Surfa’Safe Premium *
 • Tristel Trio Wipe System
 • Viraclean
 • V-Wipes
 • Wip’Anios Excel

* Rekomendowane pod Covid-19


Korzystanie z produktu do dezynfekcji, który nie znajduje się na powyższej liście, zależy wyłącznie w gestii użytkownika. W razie wątpliwości skontaktuj się z firmą Echosens™ lub jej lokalnym dystrybutorem, w przypadku Polski z firmą Tiba sp. z o.o. ul. Kruszwicka 51/10, 53-654 Wrocław, tel. kom. +48 512 675 580. We wszystkich przypadkach instrukcje dezynfekcji głowic pomiarowych są dostępne w podręczniku użytkownika. Proszę postępować zgodnie z instrukcją, aby zapewnić właściwą i prawidłową dezynfekcję głowic.

Informacje w pdf